Diploma İşlemleri

1.  Öğrenci kimlik belgesi ile Öğrenci İşleri bürosuna kendisi veya noterden tayin edeceği vekili müracaat eder.

2.  Öğrenci İşleri bürosundan alınacak İlişik kesme belgesi ilgili birimlere ve Akademik personellere imzalatılır.

3.  İmza işlemleri tamamlandıktan sonra ilişik kesme belgesi öğrenci işleri bürosuna teslim edilir ve geçici mezuniyet belgesi teslim alınır.

4.  Diploma hazırlandığında öğrenci, geçici mezuniyet belgesini Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına iade ederek diplomasını alır.

 

 

 

 

 

 

Yüksek Okul Kadromuz
Bağlantılar
Belgeler
Yukarı Çık