Endüstriyel İlişkiler ve Yüksekokul Tanıtımı Komisyonu

Görev tanımı: Yüksekokul kamu ve özel sektör işbirliğini güçlendirmek için çalışmalar yapmak. Bu kapsamda taraflar arasında ilişkilerin mevcut durumu tespit etmek, varsa sorunların giderilmesi için çalışmalar yapmak, ortak proje fikirleri geliştirmek. Yüksekokulun hizmet ve ürünlerinin ilgili kesimlere duyurulmasını sağlamak. Üniversite adayı öğrencilerin Yüksekokulumuzu tercih etmelerine zemin hazırlayacak tanıtım faaliyetlerini planlamak, varsa sorunları tespit edip yeni politikalar geliştirmek. Yüksekokulumuzun eğitim ve hizmetleri konusunda lokal halkı bilgilendirmeler yapmak, ilgili kesimlerle işbirliği tesis etmek ve sorunları ve sorunları tespit edip çözümleri için stratejiler geliştirmek. Faaliyet alanlarımızla ilgili olarak; araştırmacılar, sektör temsilcileri, sektör örgütleri ve ilgili Kamu Kurumlarını ortak fikir üretmek amacıyla bir araya getirmek.

Teknik programların komisyon başkanı ve üyeleri:

Komisyon Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Fatime ERDOĞAN

Asil Üyeler: 

 1. Yrd. Doç. Dr. Murat GÜNERİ
 2. Öğr.Gör.Dr. Hakan ALTUNLU
 3. Öğr.Gör.Oral ŞAHİN

Yedek Üyeler: 

 1. Öğr.Gör.Dr.Hülya AKAT
 2. Öğr.Gör.Nazan KORKMAZ 
 3. Öğr.Gör.Serdar SELİM

 

İktisadi programların komisyon başkanı ve üyeleri:

Komisyon Başkanı: Yrd. Doç.Dr.İsa ÇELİK

Asil Üyeler: 

 1. Öğr.Gör.Dr. Arzu GÜRDOĞAN
 2. Öğr.Gör.Ali TÜRKER
 3. Öğr.Gör.Selma ATABEY

Yedek Üyeler: 

 1. Öğr.Gör.Dr.F.Özlem GÜZEL
 2. Öğr.Gör.Gülay ÖZALTIN TÜRKER
 3. Öğr.Gör.Selim IŞIK
 4. Öğr.Gör. Feridun  DUMAN
Yüksek Okul Kadromuz
Bağlantılar
Belgeler
Yukarı Çık