Kütüphane Kullanımı

Kütüphanemizde: Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri kitaplarının yanı sıra, edebiyat eserleri çeşitli süreli yayınlar ve ansiklopediler bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, eğer isterlese kütüphanemizden aldıkları kitaplardan hemen yanda bulunan okuma odasında da faydalanabilirler.

 

KÜTÜPHANEMİZDEN ÖDÜNÇ VERİLEN KİTAPLAR

1. Kitaplar, öğrencilere on beş (15) gün süre ile ödünç verilir.

2. Ansiklopedi, sözlük, indeks, dergiler vb. ödünç verilmez.

3. Okuyucular ödünç aldıkları kitapları ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap alamazlar.

4. Alınan kitabı ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süresini uzatmayan öğrenciye süre bitimini izleyen günden itibaren geçen her gün için 50 Kuruş para cezası uygulanır. Teslim edilmeyen kitapların bedeli ayrıca tahsil edilir.

5. Kütüphaneden ödünç alınan kitabı süresi içinde iade etmeyen öğrenci bu yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar yarıyıl kayıtları yapılmaz ve üniversite kimlik kartları verilmez. Kütüphane ile ilişiği olan öğrencilere yatay geçiş ve ilişik kesme belgeleri verilmez.

 

ORTACA MYO MÜDÜRLÜĞÜ

Yüksek Okul Kadromuz
Bağlantılar
Belgeler
Yukarı Çık